NEWS

Jpeg
Th11 4
Th11 4

KHẢO SÁT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÙNG CỘNG ĐỒNG

KHẢO SÁT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÙNG CỘNG ĐỒNG Ngày 30-10-2016, Danang Riverwatch đã có buổi trao đổi với nhóm Tổ cộng đồng giám sát chất lượng nước –  Cẩm Thanh Riverwatch về hoạt động xác định các vị trí cần kiểm tra quan trắc chất lượng nước và phân khu vực Tổ cộng […]

  Read more
[Tour]GlobalVillage1-D20160820
Th9 1
Th9 1

RIVER TOUR_GLOBAL VILLAGE_THỌ QUANG 2016

RIVER BICYCLE TOUR cùng với GLOBAL VILLAGE Global village là chương trình trải nghiệm thực tế với đa dạng các ngành nhằm điều tra những thách thức và cơ hội liên quan đến  phát triển ở Việt Nam.Chương trình tập hợp các sinh viên từ các quốc gia khác nhau,đặc biệt là các sinh viên […]

  Read more