NEWS

taphuancamthanh-hinh1-d18092016
Th10 2
Th10 2

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CẨM THANH

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CẨM THANH Xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam là một địa điểm phát triển du lịch sinh thái mạnh mẽ với hệ sinh thái rừng ngặp mặn dừa nước, đồng thời là vùng đệm của Khu dự trữ Sinh quyển […]

  Read more
[BTV]GiamSatTaiCamThanh-Hinh1-D06072016
Th7 3
Th7 3

TẬP HUẤN “GIÁM SÁT Ô NHIỄM NƯỚC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ CẨM THANH, TP. HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM”

 TẬP HUẤN “GIÁM SÁT Ô NHIỄM NƯỚC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ CẨM THANH, TP. HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM” Nhằm khái quát hóa mô hình “giám sát ô nhiễm nước dựa vào cộng đồng trên thế giới” được DRW làm cơ sở lý luận áp dụng cho xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, […]

  Read more
[BTV] GD-TT,NguoiLonTaiCuLao-Hinh4-D06072016
Th7 1
Th7 1

Xây dựng cộng đồng tích cực bảo vệ môi trường nước tại Cù Lao Chàm

 Xây dựng cộng đồng tích cực bảo vệ môi trường nước tại Cù Lao Chàm Ngày 29/10/2015, CLB Danang RiverWatch đã tổ chức chương trình “Cù Lao Xanh – Xây dựng cộng đồng tích cực bảo vệ môi trường nước tại Cù Lao Chàm , tỉnh Quảng Nam”. Khách mời tham gia chương trình gồm […]

  Read more
[BTV]ChuongTrinhTapHuanCamThanh-Hinh1-D06072016
Th7 1
Th7 1

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “GIÁM SÁT Ô NHIỄM NƯỚC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG’’ TẠI CẨM THANH

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “GIÁM SÁT Ô NHIỄM NƯỚC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG” TẠI CẨM THANH Xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam là một địa điểm phát triển du lịch sinh thái mạnh mẽ với hệ sinh thái rừng ngặp mặn dừa nước, đồng thời là vùng đệm của Khu dự trữ […]

  Read more