KHẢO SÁT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÙNG CỘNG ĐỒNG

Ngày 30-10-2016, Danang Riverwatch đã có buổi trao đổi với nhóm Tổ cộng đồng giám sát chất lượng nước –  Cẩm Thanh Riverwatch về hoạt động xác định các vị trí cần kiểm tra quan trắc chất lượng nước và phân khu vực Tổ cộng đồng tự kiểm tra môi trường nước tại xã Cẩm Thanh.

Jpeg

   Tổ cộng đồng Cẩm Thanh Riverwatch và Danang Riverwatch đang trao đổi vị trí lấy mẫu

Qua cuộc trao đổi, Danang Riverwatch nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cô chú về vị trí quan trắc, thời gian cũng như tần suất kiểm tra chất lượng nước thông qua hoạt động xác định vị trí trên bản đồ và khảo sát thực địa. Bên cạnh đó, Tổ cộng đồng còn chỉ ra các tác động đang ảnh hưởng đến môi trường nước tại xã để mọi người lưu ý lựa chọn khu vực cần quan trắc, giám sát.

Jpeg

                                                 Hoạt động hút cát để làm đường du lịch

Thời gian sắp tới, Danang Riverwatch sẽ phối hợp với Cẩm Thanh Riverwatch để quan trắc chất lượng nước và xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước toàn xã dựa vào cộng đồng. Cộng đồng sẽ tự kiểm tra nguồn nước của mình, đồng thời nhận được thông tin về chất lượng môi trường nước trong thời gian sớm nhất, kêu gọi mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường nước địa phương.

Jpeg

Jpeg

Hoạt động khảo sát thực địa

Danang Riverwatch xin gửi lời cảm ơn đến sự cộng tác nhiệt tình của Tổ cộng đồng Cẩm Thanh Riverwatch – những người thân trong gia đình Riverwatch để cùng chung tay xây dựng bảo vệ môi trường nước tại xã và hệ sinh thái rừng ngập mặn dừa nước Cẩm Thanh.

Thiện Hoàng – Ngày 8-11-2016